(N) Fodnaheia`s Arizona - NFO f 09 22

Info - Pedigree  - Showresults -  owner: Fam. Line Bakke - GSD IV- fri - PK-def free

 

 

12.08.2017

22.05.2017

 


 

05.03.2017

04.12.2016

 


 

 

 

25.11.2016

13.11.2016

      

12.11.2016

 

12.11.2016

 


 

 

11.11.2016

 

 

 


 

Arizona og Jennifer - 12 uker

 


 

   

Arizona - 7, 8 og 11 uker

Så skjønne!!


 

1 week

 

1 day