Haurak, Haugesund, 6 mars-05

EC (N) Fodnaheia`s Gina, CAP

 

 

CH/GIP (N) Fodnaheia`s Alessi,  CAPE

 

 

 

GIC (N) Fodnaheia`s Kamille, CACE  (2 stk i klassen)

 

 

EC (N) Fodnaheia`s Noomi, JW, HP, BIV-V, NOM-V, BIS-V

 

 

 

CH (N) Fodnaheia`s Naida, CACIB

 

 

IC (N) Fodnaheia`s Nøste, CAGCIB, BIV-V, NOM-V  (2 stk i klassen)

 

 

 

(N) Fodnaheia`s Dennis, CAC  (2 stk i klassen)

 

 

 

(N) Fodnaheia`s Yrsa, CAC, BIV-V, NOM-V  (4 stk i klassen)

 

 

 

(N) Fodnaheia`s Bjørk, Ex3  (4 stk i klassen)

 

 

EC S* Tassajara`s Hydra, DM, BIS-Avlshunn!

 

 

(N) Fodnaheia`s  Beste oppdrett