Welcome to (N) Fodnaheia`s

  Litter nr. 47 - New owners

 


(N) Fodnaheia`s Amici - NFO a 09 24  

Amici og Eli - 29.04.2016

 

 

 

(N) Fodnaheia`s Deja Vu - NFO a 09 24 

Deja Vu og Mona - 29.04.2016

 

 
 
 
 

(N) Fodnaheia`s Mikado - NFO n 09 24 

Siri og Harald med Mikado - 28.04.2016

 

 


(N) Fodnaheia`s Phileas Fogg - NFO n 09 24 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Phileas Fogg og Renate - FIRST MEETING - 25.03.2016
 
 

(N) Fodnaheia`s Harry Pepper - NFO n 09 24